Referencie

Ďakujeme firmám za prejavenú dôveru a veríme že aj naďalej Vás budeme presviedčať o našej kvalite a profesionalite.

T-Com - 165 pracovných miest
ALLIANZ - 11 okresných pobočiek
VŠZP - pobočky Galanta, Dunajská Streda,Senica, Piešťany, Hlohovec
DEXIA Banka - kompletné pracovisko v Trnave vrátane trezorov
DAS poisťovňa - centrála v Trnave
Trnavská Univerzita - Pedagogická fakulta, Právnická fakulta
ČSOB banka - kompletné sťahovanie pracoviska vrátane trezorov
ŽOS Trnava - sťahovanie celej výrobnej haly do novopostavenej haly
Technická Univerzita - Materiálovo-technologická fakulta 23, pracovných miest, učebne a laboratóriá
Krajský úrad Trnava -
Daňové riaditeľstvo Trnava -
Daňový úrad v Senici - 48 pracovných miest, archív,trezory

Vytvorila reklamná agentúra ViZiON